[simnor_tabs][simnor_tab label=”Strategia Reducerea Riscurilor”]Reducerea Riscurilor asociate consumului de droguri” este un termen folosit atît pentru un set de principii generale, care sprijină politicile cu referire la modul în care societatea răspunde problemelor determinate de consumul de droguri, cât şi pentru a defini anumite tipuri de intervenţii specifice, cum sunt programele de schimb de seringi şi programele de tratament substitutiv.

Strategia Reducerea Riscurilor[/simnor_tab][simnor_tab label=”Standard de Reducere a Riscurilor”]Acest standard a fost elaborat de grupul de lucru al Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova, constituit din specialiştii Catedrei de Psihiatrie şi Narcologie a Universităţii de Stat de Medicina şi Farmacie „Nicolae Testemitanu”, IMSP Dispensarul Republican de Narcologie în colaborare cu Standarde Centru pentru Politici şi Analize în Sănătate. Standardul este elaborat în conformitate cu ghidurile internaţionale actuale privind Programele de Reducere a Riscurilor la persoanele adulte afectate de narcomanie opiacee.

Standard de Reducere a Riscurilor la utilizatorii de droguri[/simnor_tab][simnor_tab label=”Regulament – organizarea serviciilor în cadrul PRR”]Programul de Reducere a Riscurilor/PRR este implementat în baza Deciziei Guvernului nr. 1173 din 7 decembrie 1998, Legii cu privire la HIV nr. 23-XVI din 16 februarie 2007, Programului Naţional de Profilaxie şi control HIV şi ITS.

Regulament cu privire la organizarea serviciilor în cadrul PRR[/simnor_tab][/simnor_tabs]