Denumirea proiectului: PROGRAMUL REGIONAL ”REDUCEREA RISCURILOR FUNCȚIONEAZĂ – ASIGURAȚI FINANȚARE!”

Perioada de implementare: aprilie 2014 – martie 2017

Organizația finanţatoare: Rețeaua Eurasiatică de Reducere a Riscurilor (EHRN)

Scopul: Consolidarea acțiunilor advocacy din partea societății civile, inclusiv din partea comunităților persoanelor consumatoare de droguri și este menit să asigure investiții strategice stabile în reducerea riscurilor ca o strategie de prevenire a răspândirii infecției HIV în Europa de Est și Asia Centrală.

Obiective:

1. crearea unui mediu favorabil pentru asigurarea unui nivel adecvat de investiții strategice stabile în reducerea riscurilor din sursele publice de finanțare și din sursele donatorilor;

2. creșterea capacității comunității persoanelor consumatoare de droguri în acțiunile advocacy de acces la serviciile de reducere a riscurilor.

Activitățile Programului Regional vor fi implementate la nivel național și regional /internațional:

Recipientul de bază al resurselor Fondului Global și responsabilul de implementare a programului este EHRN prin intermediul secretariatului acestuia.

La nivel regional partenerii EHRN sunt Rețeaua Eurasiatică a persoanelor consumatoare de droguri, agenții și programe ale Organizației Națiunilor Unite (UNAIDS, UNODC, OMS), și alte rețele ale comunităților, organizații regionale și internaționale.

La nivel național activitățile Programului regional vor avea loc în următoarele țări din regiune: Belarus, Georgia, Moldova, Kazahstan, Tadjikistan.

Activitățile din aceste țări vor fi efectuate în cooperare strânsă între Secretariatul EHRN, rețelele naționale de reducere a riscurilor și între organizațiile nonguvernamentale (sub-recipienți) și comunitățile persoanelor consumatoare de droguri, inclusiv clienții programelor terapiei de:

Abordările-cheie ale programului

Colectarea sincronizată de date științifice

– Care servicii de reducere a riscurilor, după părerea comunităților consumatorilor de droguri necesită investiții de stat?

– Ce resurse sunt necesare pentru a crește gradul de acoperire a grupului țintă cu aceste servicii?

– În ce mod de generat și de folosit fondurile de stat în mod eficient pentru serviciile cheie ale reducerii riscurilor în cadrul sistemului existent?

Perfectarea activităților advocacy

– Crearea unei baze de date științifice

– Contribuirea la promovarea informației în mass-media

– Implicarea în procesul de advocacy a persoanelor cu care specialiștii advocacy de regulă nu interacționează

– Implicarea liderilor opiniei publice

– Concentrarea pe soluții de consolidare legislative și strategii

Suportul tehnic – consultanță de specialitate nu doar de la experții „tradiționali”, dar și de la membrii grupului de monitorizare a serviciilor, grupului de monitorizare a investițiilor, consultanților EHRN , printre care sunt și consumatori de droguri

Granturi pentru subrecipienți și granturi mici pentru sub-subrecipienți – pentru evaluare, majorarea implicării consumatorilor de droguri în procesul de luare a deciziilor, pentru instruirea după principiul „da la egal la egal” și desfășurarea activităților advocacy

Dezvoltarea metodologiei, instrumentelor și modulelor de formare

Desfășurarea evenimentelor de instruire pentru sporirea capacității

Schimb de experiență

Forumuri regionale – oportunități nu numai pentru a crește capacitatea, dar, și pentru a interacționa „față în față” cu reprezentanții diferitelor sectoare