[UPDATE] Anunț de selectare a para-juriștilor specializați pe domeniile HIV și TB

Data limită pentru depunerea actelor a fost prelungită: 5 aprilie 2024

Asociația obștească „Uniunea pentru Echitate și Sănătate” în colaborare cu Consiliul Național pentru Asistența Juridică Garantată de Stat (CNAJGS) anunță concurs de selectare a 15 para-juriști specializați pe domeniul HIV și 8 para-juriști specializați pe domeniul TB pentru acordarea asistenţei juridice primare persoanelor din comunitățile afectate HIV și TB. Activitatea para-juriștilor specializați va fi realizată în cadrul Programului „Consolidarea Controlului Tuberculozei și Reducerea Mortalității Asociate SIDA în Republica Moldova” pentru anii 2024-2026, finanțat din resursele Fondului Global pentru combaterea HIV, Tuberculozei și Malariei, prin intermediul grantului coordonat de Centrul PAS.

RESPONSABILITĂȚI SPECIFICE ÎN CADRUL PROIECTULUI:

Creșterea accesului la serviciile de asistență juridică primară pentru comunitățile vulnerabile în contextul HIV/SIDA și TB (activitate para-juriștilor specializați).

SCOPUL ACTIVITĂȚII PARA-JURIȘTILOR SPECIALIZAȚI:

Creșterea nivelului de alfabetizare a membrilor comunităților vulnerabile în contextul HIV/SIDA și TB și de sporire a accesul la serviciile de asistență juridică primară pentru comunitățile vulnerabile în contextul HIV/SIDA și TB.

* Potrivit Legii cu privire la asistenţa juridică garantată de stat nr.198-XVI din 27.07.2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.157-160, art.614), para-juristul este persoana care se bucură de o înaltă stimă din partea comunităţii locale, având, de regulă, studii juridice incomplete sau studii superioare complete, care nu practică activitate de avocat şi care, după o instruire specială, este calificat să acorde asistenţă juridică primară membrilor comunităţii, conform Regulamentului de activitate al parajuriştilor aprobat prin Hotărârea CNAJGS nr. 5 din 15.06.2011 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.7-12, art.49).

Astfel, angajații organizațiilor implementatoarea a programelor de reducerea riscurilor și profilaxia HIV și TB: asistenți sociali, consultant de la egal la egal, lucrători sociali; inclusiv activiștii din cadrul comunităților afectate HIV / TB, pot depune setul de documente pentru selecție în calitate de para-jurist specializat.

SARCINILE DE BAZĂ:

 • oferă informaţii membrilor comunităţii în care activează în scopul prevenirii apariţiei unor probleme de natură juridică sau conflicte;
 • furnizează informaţii şi oferă consultanţă la solicitarea persoanelor din comunitățile afectate HIV / TB;
 • mediază, la solicitare, conflictele între membrii comunităţii;
 • organizează seminare / lecţii publice pe diverse tematici ce ţin de competenţa sa profesională, inclusiv cu implicarea avocaților publici din cadrul Oficiilor Teritoriale ale CNAJGS;
 • direcţionează cazurile în care este nevoie de asistenţă juridică calificată către avocaţi, şi după caz, către Oficiile teritoriale ale CNAJGS;
 • direcţionează cazurile în care este nevoie de orice alt tip de asistență / intervenție către alte instituții publice sau private, asistând prin ghidarea în formularea demersurilor, solicitărilor, plângerilor, etc.;
 • mobilizează comunitatea și în comun cu ea organizează acțiuni de promovare a intereselor comunității.

CERINŢE FAŢĂ DE CANDIDAȚI:

 • Studii nonformale pe domeniile HIV/SIDA și TB, inclusiv pe aspecte juridice, pot oferi candidatului un avantaj (cursuri certificate, online și/sau offline).
 • Cunoştinţe şi abilităţi: cunoştinţe juridice, iniţiativă, responsabilitate, capacităţi de comunicare, cunoştinţe de operare la calculator( Office, Internet); cunoaşterea limbii române şi a limbii ruse poate oferi un avantaj.
 • Activare într-o organizație neguvernamentală care activează în domeniul HIV și/sau TB.

DOSARUL VA INCLUDE:

 • scrisoare de intenție și motivație participare la concurs, cu indicarea localităţii/ ariei de activitate (formă liberă);
 • CV-ul cu diplome de instruiri nonformale pe domeniile HIV/SIDA și TB, inclusiv pe aspecte juridice; cât și diplome de studii juridice incomplete sau, după caz, diploma de studii superioare complete, scanate;
 • scrisoare de confirmare din partea ONG-ului, care va include modul de conlucrare cu para-juristul în realizarea sarcinilor acestuia, prin asigurarea unui spațiu pe o durata cel puțin de 1-2 ore pe zi pentru oferire de consultatii individuale, sau sesiuni de grup (modelul este anexat la mesaj);
 • alte acte pe care candidatul le consideră necesare pentru a demonstra calificarea sa.

Candidatul urmează să depună dosarul de participare la concurs după cum urmează:

 1. Direct la Oficiul asociației ”Uniunea pentru Echitate și Sănătate”, mun. Bălți, str. Victoriei 7A;
 2. Prin e-mail, la următoarele adrese electronice: obuzovici@gmail.com și corinafp26@yahoo.com

Dosarul depus va fi analizat de Comisia de concurs, care este compusă dintr-un reprezentant CNAJGS, 2 reprezentanți ONG domeniul HIV și 2 reprezentanți ONG domeniul TB.

 

Data limită pentru depunerea actelor a fost prelungită: 5 aprilie 2024

Doar candidaţii preselectaţi vor fi invitaţi la interviu cu Comisia de concurs (realizată online).

Despre data și ora desfăşurării interviului candidații preselectați vor fi anunțați suplimentar.

 

Uniunea pentru Echitate și Sănătate este un angajator care promovează egalitatea de șanse și încurajează diversitatea în cadrul forței sale de muncă. Toate documentele depuse de candidați vor fi confidențiale și vor fi prezentate pentru analiză doar echipei de selecție.

 

Anexa 1 – Ancheta completata de ONG

Un comentariu

 1. Здравствуйте буду рада работать в новь.

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.